"Cuộc chiến" văn bản giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Hà Nội: Ai đúng - ai sai?
20:6' 29/8/2007
Các luật sư tham gia bào chữa trong vụ án "trục lợi bảo hiểm" tại Cty Pjico
Sau khi Sở Tư pháp Hà Nội ban hành Công văn 781 (ngày 18.7.2007) hướng dẫn nộp báo cáo công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố, Đoàn luật sư Hà Nội (Đoàn LSHN) đã có ngay một công văn gửi Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp cùng nhiều ban ngành khác bày tỏ sự bức xúc về vấn đề này. Theo Đoàn LSHN thì việc Sở yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư phải nộp báo cáo tổ chức định kỳ 6 tháng và hàng năm về Sở là không có căn cứ, vi phạm pháp luật nghiêm trọng...

Tranh cãi "nảy lửa"

Ngoài nội dung yêu cầu báo cáo định kỳ, Công văn 781 cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư (các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Chi nhánh luật) còn phải thực hiện chế độ báo cáo khi có yêu cầu. Tổ chức hành nghề luật sư nào không thực hiện chế độ nộp báo cáo trong 12 tháng liên tục, Sở sẽ thu hồi giấy đăng ký hoạt động. Nhận được công văn này, Đoàn LSHN đã có Công văn số 272 gửi Sở Tư pháp cùng nhiều ban, ngành thành phố và Bộ Tư pháp cho rằng Luật Luật sư đã xác định trách nhiệm tự quản của Đoàn Luật sư. Trong Nghị định 28 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư cũng không quy định Đoàn LS phải có nhiệm vụ báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động... Phía Đoàn LSHN cũng cho rằng mẫu báo cáo về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư  mà Sở Tư pháp gửi kèm theo Công văn số 781 là không hề có trong danh mục các mẫu giấy tờ được ban hành kèm theo Thông tư số 02 về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư. Sở Tư pháp Hà Nội vẫn theo nếp cũ thực hiện Nghị định số 94 và Thông tư  02 đã hết hiệu lực pháp luật để yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư phải gửi báo cáo tổ chức, hoạt động định kỳ 6 tháng và hàng năm về Sở Tư pháp là vi phạm pháp luật vì nó liên quan trực tiếp đến quyền được lựa chọn và thành lập của tổ chức ngành nghề của luật sư, công văn của Đoàn LSHN bày tỏ sự bức xúc.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Tư pháp cho rằng việc ban hành và tổ chức thực hiện Công văn số 781 nêu trên là đúng thẩm quyền, không trái pháp luật. Vì, theo Sở Tư pháp, Luật Luật sư cũng quy định các tổ chức hành nghề luật sư phải chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra và Nghị định số 28 cũng quy định: Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương có quyền yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình hoạt động khi cần thiết. Và theo Luật Doanh nghiệp thì DN nào không báo cáo về hoạt động kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong khi đó các tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức và hoạt động theo các loại hình kinh doanh được quy định tại DN...

Chỉ "báo cáo" với tổ chức... chưa ra đời?

Trao đổi với phóng viên ĐS &PL, Luật sư Vương Trọng Thế, Phó Chủ nhiệm Đoàn LSHN cho rằng nhu cầu nắm thông tin là cần thiết và Đoàn LS HN cũng chưa bao giờ từ chối thông tin cho Sở Tư pháp Hà Nội nhưng không phải là báo cáo về công tác tổ chức như cấp dưới báo cáo cấp trên. Phải nói là "san sẻ" thông tin mới đúng chứ không phải là báo cáo, LS Thế nói. Cũng theo LS Thế thì Đoàn LSHN chỉ có nhiệm vụ báo cáo tổ chức hoạt động với Tổ chức luật sư toàn quốc (nhưng hiện nay Tổ chức này chưa ra đời). Tại Nghị định 28 cũng chỉ nói rằng "báo cáo khi cần thiết" chứ không phải là định kỳ. Và cơ quan nhà nước lại càng không thể làm tuỳ tiện được. Việc Sở Tư pháp viện dẫn Luật Doanh  nghiệp, theo LS Thế, lại càng không đúng vì luật sư không phải làm kinh doanh. Vì vậy, thật khó có thể nói là tổ chức nào không nộp báo cáo trong 12 tháng sẽ bị thu hồi giấy phép. "Ngay cả Đoàn LSHN cũng muốn nắm bắt thông tin từ các tổ chức hành nghề, cũng muốn quản lý thật tốt. Việc này, đáng lẽ chính Đoàn LSHN phải kiến nghị mới đúng chứ không phải là để Sở yêu cầu", LS Thế cho biết.

Còn theo ông Phan Hồng Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội thì Công văn số 781 chỉ là mang tính định hướng của cơ quan quản lý nhà nước đối với các đơn vị hoạt động trên địa bàn. Việc trao đổi thông tin giữa 2 phía là cần thiết, chỉ có điều thông tin bằng cách nào, định kỳ là bao nhiêu. Trước đây, việc trao đổi thông tin thường ở diện rộng, nhưng hiện giờ chúng tôi thấy cần phải "khuôn" lại. Đã gọi là thông tin thì phải cập nhật, vì vậy có lẽ cũng phải cung cấp theo định kỳ. Và theo cả LS Vương Trọng Thế và ông Phan Hồng Sơn thì tại cuộc họp giữa Chủ nhiệm Đoàn LSHN, Sở Tư pháp cùng đại diện của Bộ Tư pháp và các Sở, ban, ngành khác của thành phố ngày 22.8 mới đây (trong đó có bàn đến nội dung Công văn 781), hai bên (Sở Tư pháp, Đoàn LSHN) đều cùng thống nhất sẽ có một dự thảo về quy chế phối hợp trong thời gian tới. ông Phan Hồng Sơn cũng cho biết, một mẫu báo cáo mới về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (có chỉnh sửa cho phù hợp) cũng sẽ được xem xét để cho ra đời. Hy vọng, khi có quy chế phối hợp, mọi khúc mắc giữa 2 bên sẽ được giải toả.

Theo Báo Đời sống và pháp luật

Các tin tiếp
Các tin trước